Ученици

Конкурс за детска рисунка “Как искам Европейският съюз да промени моя град“

На 17 септември 2012 г. стартира конкурсът за детска рисунка на тема „Как искам Европейският съюз да промени моя град“. Инициативата се провежда под егидата на министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев.

Неин организатор е Централният информационен и координационен офис в Администрацията на Министерския съвет и 27-те областни информационни центъра (ОИЦ).

Първата фаза на конкурса се реализира на регионално ниво. Участниците са разделени в две възрастови групи:

от 6 до 10 години
от 11 до 12 години

Желаещите да участват могат да подават картините си в Областните информационни центрове в съответната област в периода 17 септември 2012 г. – 19 октомври 2012 г.

Информация за контакт с областните центрове можете да намерите тук. Няма ограничения относно техниката на изработка на картините, нито техния формат. Задължително изискване е те да са свързани с темата на конкурса. Едно дете може да участва само с една картина и само в един ОИЦ. Произведенията на участниците могат да бъдат предавани само от родител/настойник/друг роднина над 18 г. или учител. Класирането ще извърши комисия от изявени личности от съответните области.

На 1 ноември 2012 г. във всеки областен център ще бъдат обявени победителите в двете възрастови групи. Класираните на първо място ще получат МР3 плеър, а всички останали участници – поощрителни награди.

Картините на победителите в регионалните кръгове ще бъдат изпратени в София за националния кръг, от който също ще бъде излъчен победител. Официалната церемония по връчването на наградите ще се състои  на 21 декември 2012 г., когато министър Дончев ще се срещне с децата и лично ще връчи наградите на отличените. Победителите ще получат PSP конзола.   

Важни срокове:

19.10.2012 г. – последен срок за прием на картини
1 ноември 2012 г. – награждаване на победителите в регионалния кръг
21 декември 2012 г. – награждаване на победителите в националния кръг.

Контакти на мрежата от ОИЦ