Ученици

Конкурс за детска рисунка “Деца помагат на деца“

Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ има честта и удоволствието да обяви конкурса за детска рисунка „Деца помагат на деца“. Целта на конкурса е стимулиране и насърчаване на малчуганите да помагат на други деца, намиращи се в неравностойно положение.

Излъчените за най-добри рисунки ще участват в търг, който ще се състои по време на церемонията по връчване на наградите в конкурса „Годишни национални награди по БЗР“ за 2015 г.

Набраните средства ще бъдат дарени на Помощно училище за деца със специални грижи „Стефан Караджа”- гр. Пловдив и ще бъдат изразходвани за направата на нов покрив на училището.
Условия за участие в конкурса:

– Темата на рисунките трябва да бъде: „Безопасност и здраве при работа“, а по възможност „Нейонизиращи лъчения“ (или обяснено по по-близък за децата начин, това е вредата от използването на микровълнови печки, рутери, сателитни чинии и мобилни телефони – изобразени през погледа на детското въображение);

– Форматът на очакваните рисунки да бъде A4 и/или Б4;
– Рисунките трябва да бъдат цветни;
– Едно дете може да участва с неограничен брой рисунки;
– В конкурса могат да участват деца до 18-годишна възраст;
– На гърба на рисунката трябва да се съдържа информация за трите имена, години, училище или детска градина на участника.

Краен срок: 15 януари 2016 г. (важи датата на пощенското клеймо)

Още информация