Ученици

Конкурс за видео репортаж и/или аудио подкаст: „Какво подобрих в своите умения в професионалното ми обучение?”

„Националният експертен екип по професионално образование и обучение“ към Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) отправя покана за участие в ИНТЕРАКТИВЕН НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за образователен видео репортаж и/или аудио подкаст за ученици от гимназиален етап на тема: „Какво подобрих в своите умения в професионалното ми обучение?”, който е част от инициативите, посветени на обявената от Европейската комисия 2023 г. за „Европейска година на уменията“.

Целта на конкурса е споделяне на опит, който е допринесъл за придобиването или усъвършенстването на уменията на учениците от участието им в училищни и/или проектни дейности, както и от дейности, свързани с участието им в образователна мобилност.

Конкурсът се осъществява в две категории:

– Категория А – видео репортаж/подкаст

– Категория Б – аудио подкаст.

Срок за подаване на предложенията за участие в конкурса: до 30 юли 2023 г. на следният имейл адрес: Navett_competition@hrdc.bg.

Цялата информация и документация относно условията за участие, провеждането и оценяването на участниците в конкурса, са публикувани на следния линк: http://ecvet.hrdc.bg/news/interaktiven-natsionalen-konkurs-za-obrazovatelen-video-reportazh-i-ili-audio-podkast/.