Ученици

Конкурс за видео на тема “Образование и умения“

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) обяви тазгодишния младежки конкурс за видео на тема „Образование и умения“.

В конкурса могат да участват младежи на възраст между 18 и 25 години.

Видеото трябва да е с продължителност до три минути на тема „Образование и умения“. То трябва да се отнася до теми като подходящите умения за намиране на работно място, липсата на равноправие при кандидатстването за работа или в образованието и други.

Материалите може да са на всякакъв език, но ако не са на френски или английски, задължително трябва да са придружени от субтитри на един от двата езика.

Краен срок: 31 март 2012 г.

Повече информация