Ученици

Конкурс за весели детски рисунки “Малките нашенци“

През 2012 година конкурсът за весели детски рисунки „Малките нашенци“ ще се проведе за петнадесети път. Той вече се е утвърдил като един от най-престижните детски конкурси в България.

Конкурсът ще се организира в град Казанлък в края на месец март, по време на „Чудомирови празници”, който е част от Национален празник на детските таланти „Чудомириада“ 2012 г.

Няма ограничения в техниката на рисуване.

  • Всеки малък художник може да участва в конкурса с до две творби.
  • Рисунката трябва да е озаглавена и размерите й да са от 30/42 см до 35/50 см.
  • Рисунката не трябва да е паспартирана.

    Необходимо е творбите да бъдат изпратени в добре затворен плик най-късно до 08 март 2012 година (важи датата на пощенското клеймо)

Адрес за изпращане на творбите:
6100  Казанлък, област Стара Загора, ул. „Кокиче“ № 3,  П.к. 93,
Общински детски комплекс „Св. Иван Рилски“ гр. Казанлък
За конкурса „Малките нашенци“

За контакт и информация:
0431/9-95-07, e-mail:odkkk@abv.bg , http://odk-kazanlak.com

Прочети подробностите