Ученици

Конкурс за авторски текст “Толкова подобни, толкова различни, толкова европейски“

Европейската комисия обявява конкурс за авторски текст „Толкова подобни, толкова различни, толкова европейски“ като се стреми да научи повече относно:

  • Какъв е вашият опит в разширения Европейски съюз?
  • Как може разширеният Европейски съюз да отговори на предизвикателствата на бъдещето?


Могат да участват жителите на 28 държави-членки на ЕС, на възраст между 18-25 години.

Краен срок: 27 февруари 2015 г.

Още информация