Училища

Конкурс “ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ“

Във връзка с изпълнението на Националната програма на България по отбелязването на Европейската година за развитие 2015, Дипломатическият институт, в партньорство с Българска платформа за международно развитие, обявява конкурс „ГЛОБАЛНО УЧИЛИЩЕ“ с награден фонд за училища с принос към популяризирането на глобалното образование.

Конкурсът е насочен към всички училища в България и има за цел да отличи добри практики при въвеждането на глобално образование, като насърчи участието на учители и ученици в инициативи, подкрепящи изпълнението на Целите за устойчиво развитиe (ЦУР).

С този конкурс организаторите се стремят да дадат началото на регулярни награди, които да отличават иновативни и ефективни образователни практики в училищата.

Организаторите насърчават всички училища в България да вземат участие в конкурса. Всяко училище, което е участвало, инициирало или работи по темите на глобалното образование, може да кандидатства в конкурса с концепция за продължение на такива дейности.

Краен срок: 30 октомври 2015 г.

Още информация