Мнения

Конкурси по програма “Еразъм+“

Програма „Еразъм+“ замени седем програми от периода 2007-2013 г.: Програма за обучение през целия живот (Еразъм, Леонардо да Винчи, Коменски, Грундвиг), Младежта в действие, Еразъм Свят, Темпус, Алфа, Едулинк и Програма за сътрудничество с индустриализираните страни.

Ново допълнение е подкрепата за проекти в сферата на спорта. Актуални централизирани конкурси по програма „Еразъм+“:

– Изграждане на капацитет в сферата на младежта, кръг 2 – Краен срок: 2 септември 2014 г.;

– Подкрепа на реформи в Европейското пространство за висше образование – Краен срок: 30 септември;

– Европейска политика за експериментиране – Краен срок: 2 октомври 2014 г.

Още информация