Мнения

Конкурси за рисунка, фотография и стихотворение на тема “Биологично земеделие – храни се здравословно, живей по-добре“ за деца от Община Поморие

Сдружение „Европа и Ние“ организира конкурси за рисунка, фотография и стихотворение на тема: „Биологично земеделие – храни се здравословно, живей по-добре“. Конкурсът е за деца от 6 до 14 г., живущи в или учащи се на територията на Община Поморие.

1. Конкурс за рисунка:

  • Формат на рисунките – 35/50 см.
  • Материали – картон, темпера, пастел, акварел, флумастер, графика.
  • На обратната страна на всяка рисунка е задължително да са написани четливо: имената на участника, възрастта, адрес и/или име на училището, в което учи.

2. Конкурс за фотография:

  • Формат на творбите: 9/13 см.
  • На обратната страна на всяка фотография е задължително да са написани четливо: имената на участника, възрастта, адрес и/или име на училището, в което учи.
  • Ако фотографиите са дигитални, желателно е да се изпратят и по електронна поща на адрес: europeandwe@yahoo.com

3. Конкурс за стихотворение:

  • Обем на творбата – до 1 стандартна страница.
  • Творбата трябва да съдържа пълна информация за участника: имената на участника, възрастта, адрес и/или име на училището, в което учи.

Желателно е творбите да се изпратят и по електронна поща на адрес europeandwe@yahoo.com
Ще се присъдят награди за победителите във всеки конкурс. Наградените творби и други, подбрани от журито, ще бъдат показани на изложба по време на българо-турското селскостопанско изложение в Поморие от 14.10.2011 г. до 16.10.2011 г. и на другите публични мероприятия по проект 2007CB16IPO008-2009-1-91 „Подобряване качеството на живот в трансграничния регион чрез промоция на екологично чисто земеделие“.

Предложената от журито „най-добра рисунка“ от настоящия конкурс и от паралелния конкурс в Община Пънархисар ще стане „лого“ на проекта и на кампанията.

Краен срок: 10 октомври 2011 г.

Адрес за получаване на материалите:
Сдружение „Европа и Ние“
ул. „Добри Чинтулов“ № 26
8201 Поморие

Конкурсът се провежда в рамките на проект „Подобряване качеството на живот в трансграничния регион чрез промоция на екологично чисто земеделие“, изпълняван от Сдружение „Европа и Ние“, Поморие, съвместно със Селскостопанска камара на Пънархисар, Турция, и финансиран с помощта на ЕС чрез трансграничната програма по ИПП България – Турция.