Мнения

Компютър за всеки ученик до 2020?

Амбициозната цел до 2020 г. всеки ученик да има компютър, с който са работи в училище е залегнала в проект на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, информира всекидневникът „Монитор“.

Други важни акценти от нея са повишаване на процента трудоспособни българи с висше образование до 36 за същия период, както и стопяване на броя на отпадналите от системата до 11 на сто.

От МОМН са категорични, че не става дума просто за усвояване на европейски средства, а за цялостна визия за развитието на образователната и научната сфера за следващия програмен период. Приоритет в концепцията са научните изследвания и технологичното развитие. Друг е свързването на образованието с бизнеса. Не е забравено и социалното приобщаване в клас, както и стимулът за учене през целия живот.

Според програмата, в следващите осем години делът на парите от бюджета, които отиват за наука, трябва да се повиши от 0.35% до 1.5%.