Училища

Компютърна система анализира развитието на децата в спортните училища

Министерството на физическото възпитание и спорта изготви компютърна система за нуждите на спортните училища, която ще способства за по-качественото обучение и ще облекчи приема на ученици чрез създаване на актуална база с данни.

Тя се казва DEMSPORT 1.00 и е изработена от Компютърни системи Demetra Sai. Иновативният софтуерен продукт, какъвто за пръв път се прави в България, вече е предоставен на спортните училища и след обучение системата ще бъде въведена незабавно.

Чрез нея класирането и резултатите от тестовете на кандидатите за прием ще се въвежда електронно. Това дава възможност за анализ на ефективността на всеки тест, по всеки вид спорт. На тази основа ще се изготви база с данни, която ще предостави възможност за проследяване на спортното развитие на всеки ученик в спортното училище – от постъпването му, до неговото завършване. Информацията ще се съхранява в електронната система, която ще служи и при планиране на тренировъчния процес за всеки ученик, тестуван три пъти в година.

С промените в Закона за физическото възпитание и спорта и правилника за прилагането му се предостави възможност за преобразуване на общинските спортни училища в държавни. На територията на страната функционират 5 държавни спортни училища – столичното „Ген. Владимир Стойчев“ и 4-те преобразувани – СУ „Майор Атанас Узунов“ от Русе,  СУ „Георги Бенковски“ от град Плевен, СУ „Юрий Гагарин“ от Бургас и СУ „Георги Бенковски“ от Варна.

Приоритетът на МФВС е в тях да се концентрират най-добрите състезатели от страната, по отделни видове спорт. В момента се водят разговори с Министерство на финансите за увеличение на годишния размер на стандарта за ученик от такова държавно спортно училище с 800 лева или общо – 3 080 лв. За учебната 2012-2013 година в тези училища се обучават общо 2 184 спортисти.

Съвместно със специалистите от НСА „Васил Левски“ министерството разработи и нова система за оценяване на спортните резултати на учениците от тези училища. Системата цели да повиши качеството на оценяване по предмета „спортна подготовка” на ученици от V до ХII клас.

Тя включва нормативи за оценка на двигателните качества, специфичните умения и навици на ученици по 30 вида спорт, включени в учебната програма на спортните училища. Нормативите за оценяване формират част от оценката по учебния предмет „спортна подготовка“, а самата система има възможност да се използва като инструмент за контрол върху цялостното развитие и  специалните двигателни качества, умения и навици на състезатели от определена възрастова група. Предвижда се за следващите години броят на спортовете в СУ да се актуализира в зависимост доказване на резултати и спортни специалисти.