Училища

Компютрите в училищата – от Европейските програми

Министър Йорданка Фандъкова смята, че по оперативните програми на Европейския съюз има достатъчно финанси, за да се кандидатства с проекти за въвеждане на информационни технологии в училищата и няма да бъдат отпускани пари от бюджета за тези цели. Вместо това държавните средства ще се ползват за увеличаване на годишната издръжка за децата.

„15 млн. лв. бяха предвидени за тази година по националната програма за ИКТ в училищата, но получихме само 2 млн. лв. Те бяха предназначени за плащането на интернет достъп в училищата. Останалите 13 млн. лв. не са преведени и затова няма да се купуват нови компютри тази учебна година.“

Техниката, с която разполагат училищата вече е на 4-5 години, а за да се поддържа съотношението от 12-13 ученика на 1 компютър, трябва да бъдат закупувани по 15 000 машини всяка година. Това се налага вследствие на амортизация и морално остаряване на компютрите. В момента в училищата в България се използват около 70 000 PC-та.

„По отношение програмата за информационни технологии ще разчитаме на възможностите на оперативните програми, тъй като в тях все още има неизползвани резерви. Националната програма за въвеждане на информационни и комуникационни технологии може изобшо да бъде спряна, тъй като ресурсът по оперативната програма е много сериозен и дава възможности за всичко – както за разработването на учебно съдържание, така и за квалификация на учителите.

За момента е по-важно да се разработи учебно съдържание, да се квалифицират учителите и да се увеличи стандартът за издръжка на учениците, поради което трябва да се насочат средства в тази посока“, коментира министърът на образованиетз Йорданка Фандъкова.

Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/