Институции Ученици Училища

Комисия ще следи за надпланов прием в гимназиите

7-членна комисия към Министерството на образованието и науката и просветният министър ще решават случаите на надпланов прием на ученици в гимназиите.

Това предвиждат изготвени от МОН предложения за промени в Наредбата за организация на дейностите в училищното образование.

Промените предвиждат учениците от 5 до 12 клас да могат да се местят в друго училище над утвърдения държавен и допълнителен държавен план-прием, когато са налице следните условия: ученикът се е преместил в друго населено място, новото училище има възможност да го приеме и балът на ученика е по-голям или равен на минималния бал за преместване в съответната паралелка, предава БНР.

Затягат се и правилата за преместване на по-малките ученици от 1 до 7 клас. Отново ще е необходимо да има промяна на постоянния или настоящ адрес на ученика, както и избраното от него и родителите му ново училище да има възможност да осигури подходяща физическа среда за всички ученици в съответната паралелка. Първокласниците ще могат да се местят в ново учебно заведение, след като последното осигури места първо за учениците, чийто родители са с постоянен адрес в прилежащия район.

Източник: novini.bg