Институции

Комисия търси дискриминация в забраната да се учи право задочно

Комисията за защита от дискриминация се е самосезирала относно ограничението обучението по право да се предлага само в редовна форма на обучение. 9-членният състав на комисията е решил да се самосезира по доклад на свой член – Орлин Колев. Той е атакувал приетата през април м.г. с постановление на МС наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Право“ и професионална квалификация „юрист“, според която обучението по специалност „Право“ трябва да се осъществява единствено в редовна форма на обучение. Промяната не засяга сегашните студенти, които следват задочно, тъй като би трябвало да влезе в сила от 2018/2019 г.

Според Колев въпросната регламентация силно стеснява използването на установените в закона за висшето образование форми на обучение – редовна, задочна, вечерна и дистанционна. „По този начин цели групи в обществото могат да се поставят в неравноправно положение“, смята той. По този начин се изключва възможността работещи граждани или учащи се в други специалности да се обучават в специалност „Право“.

„Предвидената единствена редовна форма на обучение може да се разглежда и като ограничителна при упражняване правото на труд както за студентите, така и за преподавателите и би стеснила възможността в учебния процес да бъдат привлечени изявени в теорията и практиката специалисти“, смята Колев, според когото така могат да бъдат различно третирани широки групи от лица по признаците лично положение, имуществено състояние, възраст и увреждане, като е възможно да бъдат засегнати и лица, носители на други защитени от закона признаци.

Източник: segabg.com