Учители

Колко „нередовни“ са „нередовните“ учители?!

Хиляди учители без дипломи за висше образование обучават децата ни в училище. Новината дойде сякаш като гръм от ясно небе, а всъщност, това въобще не е новина! И сега има много педагози, които преподават по определени предмети, на практика по почти всички, които са със средно образование, но не са по-малко добри преподаватели от останалите. Тези учители се назначават със статут на „нередовни“, защото нямат педагогическа правоспособност.

В същото време, нали за това постоянно се говори, че правоспособността не е от такова значение, защото „книжката не кара колата“, призванието е онова, което прави от един обикновен човек – учител. Разбира се, не бива да се подценява специализираното образование, допълнителните изпити и обучение, но и не бива то да се абсолютизира до степен на фетишизиране.

Твърди се, че такива „нередовни“ учители има предимно в малките населени места. Всъщност, такива учители има и имаше и в София, дори и пред 10 ноември 1989 г., когато обществото ни беше доста по-многобройно и на практика недостиг от учители не се констатираше, поне не и в големите градове.

Така наречените „нередовни“ учители получават заплата с 15% по-ниска от останалите. Това разграничение е именно заради образователния ценз.

Въпросът има две страни и те са доста ясно обусловени. Едната е, че няма нищо лошо да преподават учители и със средно образование, без педагогическа правоспособност, защото примери за това има много и в практиката е доказано, че такива учители са не по-малко успешни от останалите в общия случай. Другата гледна точка, която е по-скоро на действащи учители, които са с висше образование и притежават педагогическа правоспособност, твърди, че по този начин се девалвира професията.

Добре, но в същото време, ако наистина, както твърдят от Синдиката на учителите, има остър недостиг на преподаватели, особено в малките населени места, тогава, какво правим..!? Или трябва висшисти с тапия и за учители да отидат по селата, или просто системата трябва да приема и хора със средно образование, и без тапия за учители, защото иначе, КОЙ ще преподава в тези малки населени места!?

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Източник: teacher.bg