Учители

Кой учител е реално ефективен? (видео)

Един от вечно „отворените“ въпроси в образованието е как най-добре да се оцени ефективността на учителите. Кой е най-важният критерий за успеха или неуспеха им?

Дали са резултатите от изпитите на учениците, които те обучават или субективната оценка на директорите на училищата?

Какъв вид професионално развитие трябва да фиксираме и насърчаваме за тях? Как да се разпознае ефективното преподаване и по какъв начин ще бъде наложено като стандарт? Какво още може да се направи, за да успеят учениците да достигнат до пълния си потенциал?

Отговорите на тези въпроси не са лесни и са много и най-различни. Това предполага и много потенциални решения.

Наскоро фондацията на Бил и Мелинда Гейтс обяви резултатите от своите „Мерки за ефективно преподаване“. От тях се вижда, че в действителност има ефективни начини за измерване на „производителността“ учителите. Отговорът се състои в използването на множество инструменти и сравнително ниските разходи за прилагането им. Прилагането им може да доведе до сериозни дивиденти в класната стая.

Прочети повече за „Мерки за ефективно преподаване“ (Measures of Effective Teaching – МЕТ)

Виж видео