Учители

Кой зам.-министър с какво се занимава в МОН

Министърът на образованието и науката Меглена Кунева издаде заповед, с която определи функциите на заместниците си.

Новият зам.-министър на образованието и науката Красимир Киряков ще координира дейностите, свързани с управлението на средствата от структурните фондове и международните образователни програми. В неговия ресор са международното и европейското сътрудничество и управлението на програмата „Еразъм+“.

Проф. Николай Денков ще координира дейностите, свързани с провеждането на държавната политика в сферата на висшето образование и в системата на науката.

Диян Стаматов координира политиката в системата на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, организацията и контрола  на образователния процес и на образователното съдържание, образователната интеграция, достъпа до образование, квалификацията и развитието на учителите и социалния диалог.