Мнения

Кой е виновен за ниските резултати на матурите?

Все повече хора коментират в социалните мрежи, които вече имат статута на медии, лошите резултати от матурите през тази година. За съжаление не само математиката куца на учениците, а и други предмети, по които те показват „завидно” ниски резултати, като например – български език и литература.

Повечето мнения се ориентират към това, че учителите носят основна вина за състоянието на образованието. Проблемът обаче е в това, че не само учителите носят отговорност. Съвремието ни е такова, че повечето родители са принудени да работят на няколко места, а някои от тях дори не са в страната. Децата остават сами с баби и дядовци, възпитават се от тях, доколкото възрастните хора имат сили и възможности за това.

Въпросът преди години беше, че възпитаването на децата от по-възрастни хора е проблем, защото маниерите са по-остарели, но не и ценностите. Днес обаче проблемът не е толкова в маниерите, а въобще във възможността за възпитание.

Учениците се променят постоянно, този процес е дори по-бърз от смяната на поколенията. Училището се превръща в бреме и това проличава в резултатите на матурите.

Не само учителите носят вина за това, дори тяхната вина не е основна. Родителите са тези, които занемариха възпитанието на децата си и прехвърлиха този процес на бабите и дядовците, както и на учителите. Само че едно дете, един ученик се нуждае освен от баба и дядо, както и от учителя, но най-много се нуждае от родителите си.

Физическото създаване на едно дете не е самодостатъчен повод за гордост и отчетен ангажимент към държавата и обществото. Възпитанието, грижата за това дете трябва да се полага имено от родителите. Когато обаче те отсъстват заради това, че изнемогват от работа, или въобще ги няма до децата си и работят далече в чужбина, тогава резултатите са лоши.

Не само матурите отчитат този негатив, възпитанието е различно, децата сякаш се възпитават от телевизора. Това са модерните тенденции на социални взаимоотношения, които тепърва ще оказват своето силно влияние върху динамиката на процесите в съвременното ни общество.