Мнения

Кои са четирите приоритета на ОП НОИР

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която беше одобрена от ЕК има четири приоритетни оси:

Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“
Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“
Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“
Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“

ОП НОИР е третата одобрена програма, след „Развитие на човешките ресурси“ и Транспорт и транспортна инфраструктура“. Очаква се до дни това да се случи и с „Иновации и конкурентоспособност“.