Мнения

Кои са четирите приоритета на ОП НОИР

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, която беше одобрена от ЕК има четири приоритетни оси:

Приоритетна ос 1 “Научни изследвания и технологично развитие”
Приоритетна ос 2 “Образование и учене през целия живот”
Приоритетна ос 3 “Образователна среда за активно социално приобщаване”
Приоритетна ос 4 “Техническа помощ”

ОП НОИР е третата одобрена програма, след “Развитие на човешките ресурси” и Транспорт и транспортна инфраструктура”. Очаква се до дни това да се случи и с “Иновации и конкурентоспособност”.