Мнения

Когато „през гората мина“…“кекс“-машина…!!!

Съдържанието на някои от учебниците наистина стряска. Става дума за случай, в който в учебник по музика се появява чалга песен…! Това е учебник по музика за трети клас, одобрен със заповед на един министър на образованието, където „вълкът наддава за Лиска да стане миска“…!!!

Всъщност злободневни теми от комикси, известни песни, мултипликационни филмчета или популярни реклами наистина намират място в пособията за учениците и в това няма нищо лошо. За какво обаче става дума, става дума за мярката…!

„Лиска“, която искала да стане „миска“ и поради тази основополагаща причина използва това име, само и само да запази римата, не е достатъчно основание „злободневката“ да попадне в учебник за трети клас, пък и за който и да е друг клас…! Това е скандално, но не защото песента е от този жанр, в който впрочем има и стойностни песни, както и доста стойностни изпълнители, скандалът идва от тематиката.

Проблемът с чалгата е не от вчера и от онзи ден, той датира още от опита на няколко известни и не чак толкова известни наши поп-изпълнители, които в края на 90-те години на миналия век се опитаха да се противопоставят на чалгата като жанр въобще. Опитът не успя по две причини. Първо, защото въпросното противопоставяне въобще не е разумно и второ – трябваше да има фокус на това противопоставяне – не харесваме това и това в чалгата, а не да я отричаме тотално! Щом едно нещо го има, щом се продава, щом е реален факт, щом не само има пазар за него, но има и успехи сред публиката, в случая, значи то има стойност. Друг е въпросът, каква е тази стойност…!

Така и сега, теми за „Лиска“ и нейната мечта да стане „миска“, са теми, които съществуват, те са реален факт и няма нищо чак толкова притеснително в това…! Хайде да не се правим на по-католици от папата..! Опасността, проблемът идват от мястото на тази тема в учебник и от артикулирането й като безпроблемна в рамките на един категоричен проблем за местоположение!

До къде стигна образованието ни, щом допусна и това да стане част от учебна програма…!? Всъщност чалгата може би наистина трябва да се изучава, поне предвид начина й на менажиране и пласмент! Да тръгнеш от един провинциален пазар за музика и да стигнеш до една от най-големите музикални империи на Балканите не е малка работа, напротив – достатъчно голяма работа е и си заслужава изучаване по всички правила! То обаче трябва да е ограничено до обща информативност, а не до – музикална оценъчност, защото второто е вече налагане на модел, а такъв реално няма. Това, че в този жанр има качествени изпълнители и песни, не е основание той да бъде изучаван като модел, не, той не е модел, той е копие, което винаги е по-лошо от оригинала, с известни изключения, разбира се, но все пак е някакъв реален факт, което пък в някаква степен допуска право на съществуване на въпросната информираност.

Да, учениците може би трябва да знаят за чалгата, поне до толкова, до колкото една част от тях, при това не малка част, харесват и слушат чалга и толкова…! Така трябва да се изучава и рокът, и рапът, и останалите жанрове. Не бива да се налага нито тип, нито модел на мислене, още по-малко пък – да се оценява. Оценката е субективна, преценката на основата на осмислянето вече е нещо друго, което носи в себе си и образователен елемент, и позволява вариативност на мнения, а също и не нарушава правото на всеки да слуша онова, което му харесва!

И така, ако отново се върнем на „Лиска“, която почти до крайност иска да стане „миска“, не бива да пропускаме и факта, че модернизирането на образованието не е редно непременно да преминава през абсурда на мимикриращо лицемерие!

Не може текстове от сорта: „…през гората мина „кекс“-машина, нищо живо брате не подмина…“, да са в основата на актуализирането и осъвременяването на образованието по музика на днешните ученици, просто няма как…!

Модерно образование – да, образование, съобразено с актуалностите на времето– да, но „махленска академичност“ да диктува моделите за развитие в цял един обществен сектор, какъвто е образованието – определено  – НЕ…!

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Източник: teacher.bg