Учители

Кметовете да обезопасяват маршрутите на учениците

Директорите на детските градини и училища ще предлагат на кметовете на общините да обезопасяват маршрутите, през които децата ходят до учебните заведения. 

Това е записано в Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата, одобрена от министър на образованието и науката Меглена Кунева. 

Документът систематизира мерките, които и тази година детските градини и училищата трябва да изпълняват за ефективното обучение по безопасност на движението.

Ръководителите на училищата и детските градини ще определят и ще съгласуват с ДАИ и Пътна полиция маршрутите на междуградските автобуси, с които ще се превозват деца до учебните заведения, и ще утвърждават списък на учениците.  В одобрената от министър Кунева Система е записано, че водачите на междуградските автобуси ще преминават медицински прегледи. Транспортните средства също ще бъдат подложени на технически контрол.

Източник: МОН