Учители

Ключът към успеха? Упоритостта (видео)

Напускайки престижна работа като консултант, Анджела Лий Дъкуорт започва да преподава математика на седмокласници в държавните училища в Ню Йорк.

Там тя бързо осъзнава, че коефициентът на интелигентност не е единственото нещо, което разделя успешните от не дотам успешните ученици.

В това видео Анджела обяснява своята теория за “ упоритостта“ като индикатор за успех.