Ученици

Клубът на НСО – Търговище подпомага социално слаби ученици

Клубът на НСО (нестопански организации) – Търговище ще инвестира в десет ученици от социално слаби семейства, които желаят да продължат своето средно образование. Инициативата е по програма „Равен шанс – достъп до средно образование“, финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (ТСА).

След одобрение учениците ще бъдат подпомогнати с учебници и учебни помагала. На пътуващите младежи ще бъдат осигурени карти или билети за транспорт, или ще бъде заплатен наемът за общежитие или квартира.

От учениците се очаква да посещават редовно училище и да положат достатъчно старание в учебния процес. В края на следващата учебна година трябва да имат годишен успех не по-нисък от Добър:3.50, както и да не допускат повече от десет неизвинени отсъствия.

Програмата „Равен шанс – достъп до средно образование“ има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери.

Краен срок: 5 август 2015 г.

Още информация