Учители

Клисарова: Учителите са най-важни, заедно със семейството и самите деца

В последните няколко години системата на образованието у нас е допуснала сериозна грешка, смята министър Клисарова. Това е, че е пропуснала да работи активно с родителите.

Това проф. Клисарова споделя в интервю за „Труд“.

„Семейството и неговото отношение към образованието е изключително важно. Нашата задача е да убедим родителите, че образованието е ценност и те трябва да я представят като такава на своето дете.

„За да решим важните въпроси обаче трябва да поставим на челно място фигурата на учителя. Учителят не е достоен само ако преподава в немска или във френска гимназия. И сега има изключителни професионалисти по селата и малките градчета. Нашата цел е да изработим такива законови механизми, с които да мотивираме учителите да работят качествено, независимо къде се намират“.

„Търсим различни модели – от финансови до повишаване на квалификацията“, обясни още министърът.

„Наред с ролята на учителя и семейната средна, на трето място е участието на децата в учебния процес. Не просто да наизустяват знания, а да виждат ползата от тях за реалния живот. Ако успеем в тези три момента и внедрим модерните технологии до 2020 г., както и новите учебни планове, ще изпълним целите“, оптимист е министърът.

Още по темата