Ученици Училища

Клас за пример в Карловско ще спечели екскурзия

Интересен конкурс предизвиква учениците прогимназиите и гимназиите в Карловско да се стремят да бъдат по-съвестни и по-дисциплинирани.

Идеята е на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните с подкрепата на Общината.

Става въпрос за надпревара под мотото „Клас за пример“ и в нея могат да участват всички училища в Карловско.
Класовете ще бъдат оценявани по най-малък общ брой неизвинени отсъствия за учебен срок, както и по постиженията на паралелката. Всяко школо излъчва само по един клас, с който ще участва в конкурса.
Информацията се подава на хартиен носител в Комисията до 10 дни след приключване на първия срок и до 5 дни след приключване на втория срок. Посочват се името на училището, конкретният крас, име, телефон за връзка, имейл на класния ръководител, броя на учениците в класа, неизвинените отсъствия.
Заявката за участие в конкурса трябва да съдържа и информация за доброволчески, благотворителни или други инициативи, които класът е провел през двата срока, както и за проблеми, с които подрастващите са се преборили заедно.
В края на учебната година Комисията ще връчи голямата награда на конкурса – еднодневна екскурзия и ще излъчи „Клас за пример”.
Източник: Plovdivnow.bg