Клас (въвеждане на класен ръководител и визуализация списъка на учениците)

За да въведете класния ръководител на всеки клас и съответната паралелка, както и да видите списъка на учениците, е необходимо да отворите подменю „Клас“.

Път за отваряне на работното поле: „Учебна дейност“ – „Клас“

фиг.1

В работното поле се отваря таблица с наименование на колоните „Име“, в която са визуализират всички класове и „Учител“. (фиг.1) Кликвате върху реда на съответния клас или върху бутона „Редакция“ и ви се отваря нов изглед на работното поле ( фиг. 2) съдържащо  класът и поле с падащо меню за избор на класен ръководител.

фиг. 2

След така определения (въведен) класен ръководител се натиска бутона „Запази“ или „Отказ“ (когато не искате да запазите направения избор). (фиг. 3)

фиг. 3

Освен определяне на класния ръководител след като кликнете на зеления бутон  (фиг. 4) ще се визуализира списъка с учениците на съответния клас. (фиг. 5)

фиг. 4

 

фиг. 5

 

« начало