Ученици Училища

Класните стаи със зони за отдих, забавачките – с лехи за моркови

В класните стаи на учениците от първи до четвърти клас ще бъдат обособени зони за отдих, в които малчуганите да почиват от уроците и да играят.

В забавачките пък ще бъдат отделени природни кътове с лехи, в които хлапетата да засаждат моркови, картофи и други зеленчуци, билки и цветя. Това става ясно от проекта на наредбата за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, който е публикуван за обществено обсъждане.

Когато зоната за отдих за хлапетата до 4-ти клас е част от класната стая, тя трябва да обхваща поне 1/3 от цялото пространство, без да надвишава половината от него. В нея за почивката на децата трябва да бъдат осигурени общи маси и столове за по 5-6 малчугани. Предвижда се в зоните за отдих да има и шкафове с книги – за оцветяване, енциклопедии, художествена литература. Отделно хлапетата ще отмарят от уроците със занимателни игри като пъзели и домино.

Ако класната стая не е достатъчно голяма, зоната за отдих може да бъде разположена в отделно помещение с 13-15 места. В него училището трябва да е осигурило мека мебел, аудиовизуална техника, както и сектор за игри с меки дюшеци или постелки.

Мебелировката в класните стаи също ще претърпи промяна. Слага се край на двойните чинове и всяко хлапе от първи до четвърти клас ще сяда на индивидуален чин или масичка и стол, към които да има място за учебниците. По стените пък трябва да бъдат разположени постери, макети и други пособия, свързани с изучаваните учебни предмети.

С предложените промени в наредбата черната дъска и тебеширът отиват окончателно в историята, тъй като всички класни стаи от 1-ви до 12-и клас трябва да бъдат оборудвани с бели дъски.

За обучението на учениците по химия, физика, биология, технологии и предприемачество, ИТ предмети, език, музика и изобразително изкуство също трябва да бъдат осигурени стаи, оборудвани със съответните уреди и пособия. За първи път с наредбата се обособява „езикова лаборатория“, в която освен чинове и столове се предвижда да има мултимедиен прожектор или интерактивен екран, звукопроизвеждаща техника, достъп до интернет, Pinwand, flipchart и куфарчета за тях. За обучението по технологии и предприемачество пък трябва да има осигурени поялници, шевна машина, готварска печка с фурна и котлони, абсорбатор, хладилник, принтер, скенер, достъп до интернет, мрежово оборудване. Специализираните кабинети обаче не трябва да бъдат повече от 30% от класните стаи. В школските дворове ще могат да бъдат организирани кабинети или лаборатории за открито обучение.

В природния кът в детските градини пък ще се провеждат допълнителни форми на обучение на открито или закрито. Освен зони за засаждане на зеленчуци и билки в кътовете могат да бъдат закупени градински комплекти и инструменти, както и да се разположат пейки за наблюдение и хранилки за птици. За любознателните деца могат да бъдат предвидени и маси за експерименти и игри, с които да се запознаят с науката от малки.

От преходните и заключителните разпоредби на новата наредба става ясно, че в срок до 10 години физическата среда на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие трябва поетапно да се приведе в съответствие с нея.

Източник: monitor.bg