Училища

Класна стая на открито ще бъде създадена в кюстендилско училище

Класна стая на открито ще бъде изградена в гимназията по икономика и мениджмънт в Кюстендил по проект, съобщиха от учебното заведение. В новата класна стая ще има извънкласни мероприятия и дейности по различни проекти. Проектът е надграждане на друг по-стар проект за обновяване и облагородяване на дворното пространство на учебното заведение, реализиран по повод 70-та му годишнина.

Сега ще бъдат поставени витрини, в които да се помести информация за природни и исторически забележителности и различни експонати. Всичко ще бъде направено с труд от страна на учители и ученици, казаха от учебното заведение. В двора на училището се предвижда и създаването на втори алпинеум. В саниране и ремонт на сградата на гимназията предстои да бъдат вложени 2,8 милиона лева.

Сградата е включена в проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“. Предвижда се подмяна на отоплителната, електрическата и „ВиК“ – инсталациите, ще се ремонтира и покрива.

Източник: novini.bg