Училища

Кирил Ананиев: Предстои промяна в делегираните бюджети на училищата

Промени в начина на формиране на делегираните бюджети на училищата в цялата страна обеща заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев.  Това се случи по време на националната дискусия на тема: „Мерки за обхващане, задържане и превенция на отпадането на децата и учениците в детската градина и училището, организирана от МОН.

„В центъра на промяната на този механизъм стои подобряване качеството на образователния процес и в това число мотивирането на нашите учители да участват активно в този процес. Ресурсът, който се заделя, ще отиде преди всичко за квалификация и преквалификация на тези учители, за да имат по-добра и солидна база, която да използват в този процес.“

Обърнато беше внимание и на очакваното 15% увеличаване на възнаграждението на учителите и педагогическия персонал, което се очаква скоро да стане факт. Беше посочено още, че това е стъпка в посока на по-голяма мотивация на работещите в сектора, което ще доведе до по-качествено образование. Просветният министър Красимир Вълчев посочи, ако се инвестира днес в учителите, то утре ще имам по-добра база за останалите професии.

Вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че важността на образователния сектор е съпоставима единствено с тази на сигурността.

Всички участници във форума се обединиха около идеята за необходимостта за сътрудничество между отделните институции, за да се случи реалната промяна в сектора. В тази посока вече е изработен и механизъм за взаимодействие, който официално ще заработи през месец юли.

Акцент на форума беше поставен и върху фактора „детска градина“, като целта е да бъдат обхванати всички деца на 5-годишна възраст, особено тези, чийто роден език не е българският или са от семейства с нисък социален статус. Предстои да бъде разширен обхватът и към 3-4 годишните, които също трябва да посещават задължително детска градина.

Столичният кмет Йорданка Фандъкова застъпи тезата на мерките за обхващане на най-малките от образователната система. Тя изтъкна и успехите, които общината вече има в тази посока. Реализирането на модела от 2012 г., е довел, по думите й, до това над 2000 деца от гетата да тръгнат на училище. Това се е случило отново, благодарение на сътрудничеството на институциите.

На форума присъстваха още министърът на вътрешните работи Валентин Радев, заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова, председателят на учителския синдикат Янка Такева, представители на държавните и общински власти, както и на неправителствения сектор.

Източник: topnovini.bg