Мнения

КЗК препоръчва на МОМН да отмени наредба за учебниците

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е препоръчала на министерството на образованието да отмени разпоредбата, с която се допуска максимум три учебника по даден предмет, съобщава „Дневник“.

Самата идея за неограничен брой учебници е заложена в концепцията за нов закон за средното образование, който обаче не е ясно със сигурност кога ще влезе в сила.

Самият министър Сергей Игнатов сподели, че е за коренна промяна на учебниците, тъй като те са пълни с бисери. Промяната обаче е дълъг процес, който няма да приключи за по-малко от три години.

Според КЗК сегашната норма създава възможност извън одобрените учебни материали да останат проекти на издателства, които отговарят на държавните образователни изисквания, т.е. тяхното съдържание и цялостно оформление са в съответствие с определените от законодателя критерии.

Комисията смята, че изискването сега „води до създаване на олигополна структура на пазара. При такава структура малкият брой участници действат независимо, но съобразявайки се с действията и политиката на своите конкуренти. Такава структура способства за определянето на сходни и дори еднакви цени на учебните материали, което би могло да окаже негативно влияние върху развитието на конкуренцията на пазара на учебници“, цитира още изданието.