КЗД наложи на МОМН да промени наредба за отпускане на стипендии

КЗД наложи на МОМН да промени наредба за отпускане на стипендии

Текстът, който обяснява, че даровитите деца които имат право да получават стипендия от държавата могат да учат само в дневна форма в държавни и общински училища бе обявен за дискриминационен от Комисията за защита от дискриминация (КЗД), която препоръча на МОМН да промени условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, пише offnews.bg.

Изпълнението на препоръките на КЗД е задължително.

Конкретният сигнал и жалба са подадени от родител от Стара Загора, чиято 17-годишна дъщеря спечелила първо място в 19-ия национален ученически конкурс “Родолюбие” и получава правото да кандидатства за едногодишна стипендия, определена по програма на МОМН.

Стипендия обаче й е отказана, защото момичето се обучава в индивидуална форма заради астма.

Според КЗД има непряка дискриминация по признак “увреждане”.

Становището на съда е, че наредбата трябва да бъде променена и да могат да се дават стипендии не само на деца, които учат в дневна форма, и налага това на министрите на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов и на културата Вежди Рашидов.

В писмо до председателя на комисията доц. Ана Страшимирова министър Рашидов вече е уверил, че е създадена работна група с експерти от двете министерства, която е изготвила проект за постановление на МС за изменение на наредбата в съответствие с изискванията на комисията.

Коментари във Facebook