Ученици

КЗД наложи на МОМН да промени наредба за отпускане на стипендии

Текстът, който обяснява, че даровитите деца които имат право да получават стипендия от държавата могат да учат само в дневна форма в държавни и общински училища бе обявен за дискриминационен от Комисията за защита от дискриминация (КЗД), която препоръча на МОМН да промени условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, пише offnews.bg.

Изпълнението на препоръките на КЗД е задължително.

Конкретният сигнал и жалба са подадени от родител от Стара Загора, чиято 17-годишна дъщеря спечелила първо място в 19-ия национален ученически конкурс „Родолюбие“ и получава правото да кандидатства за едногодишна стипендия, определена по програма на МОМН.

Стипендия обаче й е отказана, защото момичето се обучава в индивидуална форма заради астма.

Според КЗД има непряка дискриминация по признак „увреждане“.

Становището на съда е, че наредбата трябва да бъде променена и да могат да се дават стипендии не само на деца, които учат в дневна форма, и налага това на министрите на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов и на културата Вежди Рашидов.

В писмо до председателя на комисията доц. Ана Страшимирова министър Рашидов вече е уверил, че е създадена работна група с експерти от двете министерства, която е изготвила проект за постановление на МС за изменение на наредбата в съответствие с изискванията на комисията.