Учители

Квалификацията като начин за по-високи доходи!

Учители попитаха заместник-министъра на образованието Диян Стаматов, дали ще има увеличение на заплатите им и дали има средства за квалификация. Стаматов обясни, че в бюджета на всяко училище са предвидени средства за квалификация на педагогическия персонал, а новите знания могат да доведат до скок на възнагражденията. 

Обсъден беше и въпросът за създаването на професионално портфолио на всеки преподавател, като зам.министърът се ангажира Министерството да даде необходимите методически разяснения. 

В края на срещата той благодари за ползотворното социално партньорство на национално ниво и помоли преподавателите да го прилагат и в собствените си училища.

Източник: МОН