Ученици Училища

Качиха теста от миниматурата по БЕЛ

Тестът и отговорите на миниматурата по български език и литература на четвъртокласниците са публикувани на сайта на Министерството на образованието и науката.

В червъртък 60 476 четвъртокласници се явиха на националното външно оценяване. В рамките на един учебен час – 45 минути, малчуганите трябваше да изслушат текст по по Емилиян Станев за бухала , а след това да го запишат под диктовка. След това малчуганите трябваше да прочетат краткия текст „Лъвът и лисицата“ по Ангел Каралийчев и да отговорят на 11 въпроса към него.

Резултатите от изпита се измерват в точки. Максималният брой, който могат да изкарат учениците, е 20.

Скала за приравнява на резултатите от тестовете към шестобалната система за оценяване

от 0 до 6 точки – слаб 2,00

7 точки – среден 3,00
8 точки – среден 3,25
9 точки – добър 3,50
10 точки – добър 3,75

11 точки – добър 4
12 точки – добър 4,25
13 точки – много добър 4,50
14 точки – много добър 4,75

15 точки – много добър 5,00
16 точки – много добър 5,25
17 точки – отличен 5,50
18 точки – отличен, 5,75

19 точки – отличен 6,00
20 точки – отличен 6,00

ВИЖТЕ ТЕСТА И ОТГОВОРИТЕ

Източник: monitor.bg