Ученици

Качествени оценки за учениците до трети клас

Според готвещите се промени в Новия закон, към всяко училище ще има обществен съвет, а Национален инспекторат по образование ще прави независима външна оценка на качеството на образованието, предлагано в училищата и детските градини.

Учениците от първи до трети клас ще получават качествени оценки, вместо в цифри, и ще завършват с удостоверение за завършен начален етап.

Предлага се учениците до четвърти клас да не повтарят класа.