Училища

Карта на професионалните гимназии в България

Карта на професионалните гимназии в България, включително и тези, които предлагат дуално обучение, може да видите на сайта на МОН в рубриката „Професионално образование“.

Картата дава информация за професионалните направления, броя на учениците, които се обучават в тях, материалната база на училищата, участие в проекти и др.

Картата може да се развива с нова информация, която да е полезна на желаещите да кандидатстват.

На следния линк можете да се запознаете подробно с картата на професионалните училища:

https://drive.google.com/open?id=1uGpTF_1KejbquErxsmnQI8pQtOY&usp=sharing

Източник: МОН

Снимка: thexperts.bg