Институции

Карта на отраслите свърза пазара на труда и образованието

Разработена е карта на отраслите в България, върху която предстои да се нанесат специализираните училища. Това ще помогне за подобрение на връзката между пазара на труда и образователната система. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на конференцията Образование и труд – локални проблеми, глобални решения”.

Картата ще е базата за електронна платформа, за да е ясно във всеки регион какъв бизнес се развива и от какви кадри има необходимост. „Ние разговаряме с много предприемачи, които казват, че в техния регион няма нито едно училище, което да подготвя кадри за тяхната специалност и трябва да търсят кадри от други области“.

Манолев обясни още, че политиката на Министерство на икономиката е насочена към активното въвеждане и функциониране на дуалното обучение в България и съобщи, че е разработен образец на трудов договор между ученик и работодател. По този начин още в началото на своето обучение ученикът ще може да установи дългосрочен контакт със своя работодател, при когото ще премине своята практика и при завършването си ще бъде напълно готов да се включи в производство. „Това дава на работодателя достъп до кадри, в чието израстване участва активно, а на ученика – сигурност за неговата реализация, в специалността, която е избрал“, допълни икономическият заместник-министър.

В тази насока Министерството на икономиката, съвместно с Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика изпълнява пилотен проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система“. По него са включени 1 134 ученици в обучение чрез работа, 32 професионални училища и 170 предприятия, стана ясно от неговото изказване.

Източник: monitor.bg