Училища

Карта за самооценка за прилагане на ИКТ в началното и средното образование

На 19 март 2009 г. Британски съвет и Националният институт за обучение на дирактори към Министерство на образованието и науката организират семинар за представяне на Картата за самооценка на училищните ръководства в рамките на проекта “ИКТ и мениджмънт на училищата”.
 
Семинарът се провежда с участието на британските експерти Дейвид Анстед от Държавния инспекторат и Джон Тейлър от Държавната агенция за прилагане на ИКТ в образованието, които ще говорят пред аудитория от началниците на 28те Регионални инспектората по образование в страната и директори на училища за последните новости в политиката за ИКТ образованието и прилагането и ролята на Картата за самооценка в Англия. Семинарът ще представи Картата за самооценка и резултатите от изпробването й в 27 училища в България.

Основен компонент на проекта “ИКТ и мениджмънт на училищата” бе изработването на онлайн “Карта за самооценка” на училищата за прилагане на информационните и комуникационни технологии в обучението, която включва оценка на следните дейности: ръководство, планиране и програми, учене и преподаване, оценяване, професионално развитие, разширяване на възможностите за обучение, ресурси и влияние върху резултатите на учениците. Картата за самооценка е публикувана на страницата на Националния институт за обучение на дирактори към МОН.
 
 
 
 
Бележки за редакторите:
·         След успешната реализация на двугодишния проект на тема „ИКТ в образованието”, подкрепен от Министерство на образованието и науката (МОН), Британски съвет стартира нов проект – „ИКТ и мениджмънт на училища” в партньорство с Националния институт за обучение на директори.В рамките на една година проектът, изцяло финансиран от Британски съвет, предложи на МОН и директорите на училищата, чрез Националния институт за обучение на директори, добри практики за самооценка и възможности за професионални връзки с Обединеното кралство.
Проектът премина през следните етапи:
  • Изработване на онлайн карта за самооценка на директорите и училищата за прилагане на ИКТ технологиите в обучението, която включва оценка на: ръководство и мениджмънт, план и програми, учене и преподаване, професионално развитие, разширяване на възможностите за развитие, разширяване на възможностите за обучение, ресурси и влияние върху резултатите на учениците. Картата еизработена от представителна група от директори на училища с консултант от Обединеното кралство. 
  • Тестване на картата за самооценка в група училища и анализ на резултатите. 
  • Обучение на обучители за използване на картата, проведено от консултант от Обединеното кралство. 
  • Работна среща – семинар за представяне на картата и резултатите от нея на по- широка аудитория – представители на МОН, общините и други заинтересовани от прилагането на ИКТ в българските училища.