Учители

Карол Дуек: Силата да повярваме, че можем да се усъвършенстваме (видео)

Карол Дуек изследва „прогресивното мислене“ – идеята че може да увеличим капацитета на мозъка си да учим и решаваме задачи. В този разговор, тя описва два начина за решаване на задача, която е малко по-трудна за решаване.

Не сте достаъчно умен да я решите… или не сте я решили „засега“. Чудесно въведение в тази значима област.

Презентация на TED от ноември 2014 г.