Ученици

Кандидат-първолакът ще дава данни и за братята и сестрите

При кандидатстване на дете в първи клас, заедно с всичката необходима информация за него, родителите вече ще  декларират и данните за неговите братя и сестри.

Това предвижда промяна в наредбата за прием, която след обществено обсъждане ще бъде внесена за гласуване в Общинския съвет. Целта е проверката по всички критерии, които носят предимство, да се изтегли при кандидатстването, а не да е чак при записването на ученика. Така ще се избегнат случаи, при които родителите не са ги изтълкували правилно, декларирали са дадени обстоятелства и децата им са класирани, но засичането после показва, че има разминаване, и училището отказва да ги запише.

До момента проверките, свързани с адресната регистрация на кандидатстващите деца, се правеха при подаването на заявленията, а  тези, свързани с други деца в семейството – при записването.

Ако корекциите в регламента бъдат приети, занапред ще се ползват нови формуляри на заявлението за участие в класиране и заявлението за записване, както и ново приложение за критериите, по които става точкуването.

Два от тях са свързани с масовия случай – на семейство с 2 деца. Независимо къде е адресът и откога е регистрацията, ако бъдещият първолак има брат или сестра на възраст до 12 г. в желаното училище, ползва автоматично 120 т. По другия се ползват 2 точки – за други деца в семейството, тоест той се прилага за ученици от 12 до 18 г.

Допуска се прилагане само на единия от тези два критерия. Например, ако детето живее в района на училището над 3 г., ползва 120 точки заради адресната регистрация, към които се прибавят още 2 – защото е второ в семейството от същия район.

Тези, които идват от друг район, ползват само 120, без натрупването от 2 допълнителни точки.

Остава в сила критерият за многодетните семейства, който  бе въведен миналата година – той дава допълнителни 2  т. на дете с повече от един брат или сестра на възраст до 18 г.

И за трите критерия обаче децата в семейството трябва да са регистрирани на един и същ адрес.  В практиката има куриозни случаи, в които семейството прави адресна регистрация в даден район на едното дете, за са има шанс за желаната детска градина там, а на другото дете – в друг, в който попада исканото училище за него.

Справките за декларираните данни се правят в системата на ГРАО и в информационните масиви на училището.

За братята и сестрите в новите заявления ще се посочват  ЕГН и учебно заведение. Предвидена е и графа за такива, които са били в чужбина и не са завършили подготвителна група.

Системата допуска вписване на данни само за двама братя и сестри на бъдещия първолак, но това не може да е проблем за многолюдни семейства, тъй като системата засича само дали децата са повече от 2.

Най-голяма тежест пак има местоживеенето

Останалите правила остават в сила – отново най-голяма тежест ще има адресната регистрация, като може да се ползва постоянен или настоящ адрес, в зависимост кой от двата е по-благоприятен за класиране в желаното школо.  Детето получава 120 т., ако е в прилежащия район на училището и регистрацията не е сменяна в последните 3 г. Ако е в прилежащия район повече от година, но адресът е променян между втората и третата, се полагат 90 т. Ако е променен в последната година – точките са 60. В случай, че детето идва от район извън прилежащия, получава 30 т., а ако е от граничен – 2 т.

Родителите отново ще посочват 5 желани училища, като според това в каква последователност ги подредят точките са 7, 5, 3, 1 и 0.

Източник: marica.bg