Ученици

Кандидат журналисти на изпит в УНСС днес

В УНСС днес е писменият изпит по журналистика. Той започна в 8:45 ч. в аудитория 2005 в университета. Теглят се две теми, а кандидатите пишат по една от тях.

198 на брой кандидати трябваше да седнат на изпит.

Критериите за оценка на писмените работи са: знания, информираност, правилен подбор на фактите и оптимален подход при анализа и обобщението им, умение за журналистическа интерпретация, убедително защитена теза, оригинално мислене, езикова култура и логическа последователност.

Идния вторник, 17 юли, издържалите успешно днес ще се явят на устен изпит. За да се стигне до него обаче трябва оценка не по-ниска от 4,00.

През тази година УНСС ще приеме 75 студенти по журналистика – 37 момчета и 38 момичета.