Институции Ученици

Кандидат-висшистите през 2022-а ползват и оценките от 8,9 и 10 клас

Учениците, които в момента са 9-ти клас и им предстои да кандидатстват в университет през 2022-а, ще могат да използват за балообразуващи и оценките си от 8-и, 9-и 10-и клас, които са вписаните в удостоверението им за завършен първи гимназиален етап.

Това обясни зам.-образователният министър Таня Михайлова, която е получила уверение за това по време на среща със Съвета на ректорите.

Учениците, които догодина ще бъдат в 10-и клас, ще завършват обучението си в първи гимназиален етап с удостоверение. В него ще бъдат вписани всички окончателни оценки от 8-и, 9-и и 10-и клас по предметите от общообразователната подготовка. Тези от тях, които продължат обучението си във втори гимназиален етап – 11- и и 12-и клас, ще завършват 2022 г. с диплома за средно образование, в която ще влизат средноаритметичните оценки по български език и литература, математика, физическо възпитание и спорт, гражданско образования, чужд език, както и тези по профилираните предмети. В нея няма да бъдат вписани оценките от удостоверението, издадено в края на 10-и клас.

Сега при кандидатстване в университет за балообразуваща оценка някои ВУЗ-ове изискваха оценка по даден предмет от дипломата за средно образование. Когато завършващ през 2022 г. ученик, иска да кандидатства например с история, но тя не е сред профилиращите му предмети, то той може да използва средноаритметичната оценка, която е получил при изучаването ѝ от 8-и до 10-и клас. Тези ученици имат и възможност се явят на държавен зрелостен изпит по този предмет дори на не е изуван в 11- и и 12-и клас. Така ако не са имали например биологията за профилиращ, но при кандидатстване във ВУЗ им е необходима,то могат да се подготвят и явят на матура по този предмет. „Университетите ще преценяват дали да вземат оценката от матурата, от дипломата за средно образование, ако съвпада с профила, или да се вземе оценката от първия гимназиален етап“, уточни Михайлова.

Източник: monitor.bg