Мнения

Кандидатстване по програма “Еразъм+“

Две са ключовите дати за кандидатстване по новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“.

Тя е наследник на Програма „Учене през целия живот“ и Програма „Младежта в действие“. Европейската комисия вече публикува на своята официална уеб страница „Програмното ръководство на Еразъм+“, както и примерни формуляри за кандидатстване по съответните ключови дейности и целеви групи.

Нов момент в Програма „Еразъм+“ е необходимостта от еднократно регистриране на кандидатстващата организация в единен портал на Европейската комисия (European Commission Authentication Service – ECAS).
Наличието на тази регистрация е необходимо условие при кандидатстване за финансиране и важи за всички потенциални бенефициенти – училища, детски градини, университети, обучителни институции, бизнес организации, младежки организации, НПО, читалища, библиотеки и др.

Краен срок: ключова дейност 1: 17 март 2014 г.; ключова дейност 2 и ключова дейност 3 – 30 април 2014 г.

Още информация