Ученици

Кандидатстване за стипендия по програмата “С тениска на бала“

Приетите във ВУЗ/ЦПО и одобрени по програмата #steniskanabala зрелостници (бенефициенти) ще получат чрез СО на БЧК еднократно дарение в размер на: 8.1. 2000 (две хиляди) лева на студент, приет за обучение във Висше учебно заведение (ВУЗ) 8.2. 500 (петстотин) лева на курсист, приет за обучение в Център за професионално обучение (ЦПО).

Критерии към зрелостниците, които могат да кандидатстват по програмата „С тениска на бала“ (#steniskanabala):

– Да е получил диплома за завършено средно образование в текущата година и в същата година да e приет във висшe учебно заведение (ВУЗ) или лицензиран център за професионално обучение (ЦПО);
– Към момента на завършване на средното си образование в текущата 2016 година да е:
– зрелостник сирак (без родители или само с един жив родител, а другият е починал), или;
– да е настанен в приемно семейство и да получава грижа по смисъла на Закона за закрила на детето, или;
– да е с неизвестни двама родители и да е възпитаник на дом за деца, лишени от родителска грижа;
– Да се е записал да продължава образованието си в рамките на текущата година, в която е получил диплома за завършено средно образование, като избраното от него Висшe учебно заведение (ВУЗ) или лицензиран Център за професионално обучение (ЦПО) да е от изброените в Списъка на ВУЗ и на лицензирани ЦПО.

Срокове: от 1 юли до 20 септември 2016 г.

Още информация