Мнения

Кандидатстване за Списъка на национално представените младежки организации

В изпълнение на Закона за младежта Министерството на образованието, младежта и науката информира младежките организации, които желаят да кандидатстват за вписване в Списъка на национално представителните младежки организации в страната, че могат да подават документи в деловодството на Министерството на образованието, младежта и науката (София 1000, бул.“Княз Дондуков“ 2А).

Информацията подава пресцентърът на МОМН

Необходимите документи са:

1.      Формуляр-заявление за вписване в списъка на национално представителните младежки организации ( изтегли ТУК)

2.      Формуляр за описание на дейността на организацията на територията на страната ( изтегли ТУК)