Ученици

Кандидатстване за Лаборатория за младежка активност

Фондация „Астика“ организира обучение за младежи (от 15 г. до 30 г. възраст), по проект „Лаборатория за младежка активност“.

Темите на обучението са: лидерство за промяна, работа в екип, работа с местните власти, общности и медии, участие в младежки консултативни органи; структурен диалог при изготвяне на общинските планове за младежта и форми на активно гражданско участие. В обучението ще бъдат приложени всички методи на неформалното обучение, както новия иновативен метод „Solve by talk“. Всички участници ще получат сертификат и възможност за последваща подкрепа и консултация за младежко участие.

На участниците се осигурява нощувка, храна и материали. Възстановяват се пътните разходи от местоживенето до мястото за обучение.

Проект „Лаборатория за младежка активност“ на фондация „Астика“ се осъществява в партньорство със сдружение „АСУ Делфи“ на територията на 10 пилотни общини:Бургас, Царево, Сунгурларе, Руен, Сливен Котел, Елхово , Ямбол, Стара Загора и Казанлък.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Обученията са с продължителност до 4 дни, по-долу е посочена началната дата и за участниците от коя община е обучението):

12 март 2015 – Ямбол и Елхово
26 февруари 2015 – Бургас и Царево
5 март 2015 – Руен и Сунгурларе
26 март 2015 – Сливен и Котел
19 март 2015 – Стара Загора и Казанлък

Още информация