Кандидатстване за Лаборатория за младежка активност

Кандидатстване за Лаборатория за младежка активност

Фондация “Астика” организира обучение за младежи (от 15 г. до 30 г. възраст), по проект “Лаборатория за младежка активност”.

Темите на обучението са: лидерство за промяна, работа в екип, работа с местните власти, общности и медии, участие в младежки консултативни органи; структурен диалог при изготвяне на общинските планове за младежта и форми на активно гражданско участие. В обучението ще бъдат приложени всички методи на неформалното обучение, както новия иновативен метод “Solve by talk”. Всички участници ще получат сертификат и възможност за последваща подкрепа и консултация за младежко участие.

На участниците се осигурява нощувка, храна и материали. Възстановяват се пътните разходи от местоживенето до мястото за обучение.

Проект “Лаборатория за младежка активност” на фондация “Астика” се осъществява в партньорство със сдружение “АСУ Делфи” на територията на 10 пилотни общини:Бургас, Царево, Сунгурларе, Руен, Сливен Котел, Елхово , Ямбол, Стара Загора и Казанлък.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Обученията са с продължителност до 4 дни, по-долу е посочена началната дата и за участниците от коя община е обучението):

12 март 2015 – Ямбол и Елхово
26 февруари 2015 – Бургас и Царево
5 март 2015 – Руен и Сунгурларе
26 март 2015 – Сливен и Котел
19 март 2015 – Стара Загора и Казанлък

Още информация

Коментари във Facebook