Мнения

Кандидатстване в конкурс “Моето училище – сигурна и безопасна среда“

Гражданска мрежа „Активна общност Враца“, Община Враца и  Регионален инспекторат по образованието – Враца стартират съвместна кампания под надслов „Превенция от ранна криминализация на деца, живеещи на територията на община Враца“. информира страницата на РИО – Враца.

Целта на кампанията е намаляване на детската престъпност в община Враца, чрез въвличането на младите хора в създаването и изпълнението на проекти за превенция от на противообществени прояви на територията на община Враца

В рамките на инициативата Гражданска мрежа „Активна общност Враца“ в партньорство с Община Враца и  РИО – Враца   организират конкурс за проекти под мотото „Моето училище – сигурна и безопасна среда“. Проекто предложенията ще могат да се подават от екипи от ученици от начални, основни и средни училища на територията на  Община Враца.

Ще се финансират инициативи насочени към намаляване и превенция на детската престъпност като: организиране на информационни кампании, работни ателиета, ученически дискусии, изложби, флашмобове, и др.; Изработката на концепции и планове за превенция на детската престъпност в училищата и механизми за тяхното прилагане.

Общата стойност на Кампанията е 10 000 лв. Предвиждат да бъдат финансирани  шест проекта на училища от Община Враца, от които: два на стойност 3000 лв. и четири на стойност 1000 лв.

Крайният срок за кандидатстване е 28 юни 2012 г.

За повече информация можете да се обръщате на e-mail: aktivna_obshtnost@abv.bg или към Лорета Колева – ст.експерт по ОСО в РИО-Враца.