Учители

Кампания “Моето първо работно място“

По инициатива на СБУ и КНСБ се подготвя образователна кампания под надслов „Моето първо работно място“ за основните трудови, социални и синдикални права на учениците от випуск 2011/2012г., подкрепена от министъра на образованието, младежта и науката.

Кампанията ще стартира от втората половина на месец октомври 2011г. и ще продължи до края на месец март 2012 г. по приложена учебна програма, съобщава от страницата си РИО Пловдив.

В тази връзка  на 20 октомври 2011 г. от 11:00 часа в залата на ПГСАГ – Пловдив, ул.”Арх. Камен Петков” №13,  се проведе среща, организирана от Регионален инспекторат по образованието – Пловдив, с  всички директори на СОУ и ПГ от област Пловдив, които имат ученици в 11 и 12 клас, за възможностите за включване на програмата в часа на класа или в извънучилищни форми.