Училища

Камери в столичните градини само при съгласие на педагози и родители

Столичната община е готова да монтира вътрешно видеонаблюдение в детските градини, но само при съгласие между педагогическия състав и родителите. Това обяви зам.-кметът по образование на София доц. д-р Тодор Чобанов. “В момента няма законен регламент за поставяне на камери затова ние залагаме съвсем ясен принцип – общината ще осигури финансиране за вътрешно видеонаблюдение навсякъде, където се постигне разбирателство между педагогическият съвет и родители“, заяви той. Чобанов уточни, че вътрешно наблюдение има в над 50 детски градини, което е около ¼ от столичните забавачки. Зам.-кметът обаче заяви, че от „Московска“ 33 са категорично против камерите да имат връзка с интернет.

Образователната комисия към Столичния общински съвет прие проекта за нова наредба за прием в детски градини и подготвителни групи в училищата в София. За постоянен или настоящ адрес на един от родителите ще се дават съответно по 3 и 2 точки. Новото, което решиха в образователната комисия е да се дава и допълнителна точка не само на децата, посещавали общинска ясла, но и на малчугани от частни лицензирани забавачки. Социалните критерии се запазват. При кандидатстване в детска градина сираците ще получават шест точки, а полусираците наполовина. По три точки ще се дават на деца, чиито член на семейството има над 70% инвалидност, хлапета от приемни семейства, както и дете с един неизвестен родител. Две точки ще получат малчуганите от многодетни семейства. За близнаците, както и децата с кака и батко в дадената забавачка, ще се прибавя по 1 точка.

Тази година Столичната община е подготвила и допълнителни критерии, които ще се отнасят за децата с хронични заболявания. Документите за деца с хронични заболявания ще продължат да се предават на хартиен носител, както и в момент и за тях ще се дават 3 точки. Те ще бъдат отсявани от специална комисия, в която влизат здравни и образователни експерти. Както „Монитор“ вече писа тази година двойно се намалява квотата на децата с хронични заболявания в групите – от 10 до 5. Децата със специални образователни потребности (СОП) ще кандидатстват онлайн за прием в детска градина и ще получават 7 точки. Става дума за деца с хиперактивност, аутизъм, синдром на Даун, детска церебрална парализа и др. В една група може да има не повече от три деца със СОП. Онлайн кандидатстване за всички хлапета се въвежда и за подготвителна група в школата.

Още точки за деца от многодетни семейства при прием в първи клас

Пет вместо две точки ще получават децата от многодетни семейства при прием в първи клас. Предимството за тях е предвидено в допълнителните критерии в проекта за нова система за прием в първи клас, който беше разгледан на образователна комисия в СОС. Миналата седмица от общината обявиха, че за деца от многодетни семейства ще се дават 2 точки, но образователната комисия реши да бъдат повече. Допълнителни критерии ще бъдат допускани само в случай, че има хлапета от една и съща група, които са повече от свободните места в дадено училище. Основна тежест в класирането ще бъде адресната регистрация в близост до училището и кандидатите ще бъдат разделени в четири групи, като в първата ще бъдат деца регистрирани преди повече от 3 години, а в последната – живеещи извън района на училището. Както „Монитор“ вече писа в допълнителните критерии е заложено хлапетата, които имат кака или батко в желаното училище ще получават 22 точки. Полусираци и децата от приемни семейства да получават съответно 2 и 1 точки. За кандидат-първолак с двама починали родители са отредени пет точки, а за дете с трайни увреждания над 50% – шест точки.

Зам.-кметът по образование доц. д-р Тодор Чобанов обяви, че родителите не бива да се притесняват, защото след класиранията в училищата ще останат над 1000 свободни места и така хлапетата ще успеят да влезнат в предпочитаното школо.

Източник: monitor.bg