Училища

Камерите в училищата – „Big Brother“ или решение на проблем..!?

Ще слагат камери в детските градини, за да дебнат, дали децата са малтретирани от учителките, както и дали всичко, за което родителите плащат, се изпълнява така, както трябва…!

Именно от тук се актуализира темата за това, до каква степен камерите, които са разположени и в училищата, имат влияние за спазването на реда и дисциплината в учебните заведения. Всъщност, разбира се, камерите са превантивни средства, но са и средства за контрол. Записите винаги могат да бъдат извадени и прегледът им да докаже, къде, кога и какво точно е станало!

Проблемът обаче не е само в това. Става дума за друго, става дума за превенция на казусите, които се документират с въпросните камери! Камерата е доказателство за нещо, но това е документ на нещо вече станало, случило се. Въпросът е, как да направим така, щото въпросните неща да не се случват, та да се налага да ги документираме с камерите!  

Ето това е опасението и на родители, а и на учители, че камерите не решават проблема, те само го класифицират и документират. Това обаче ще окаже влияние за превенцията на евентуални проблемни ситуации, защото все пак, човек, когато знае, че е записван, има едно на ум, както се казва, за това, как да се държи, какво да прави и/или да не прави…!

От друга страна, безумните средства, които се влагат, за да се закупят първо тези камери и придружаващите ги устройства, а след това и осъществяването на целия процес по запис, оператор, съхраняване, ремонт, поддръжка и т.н., та въпросните средства са разход, при това не малък и кому е нужен той…!?

Нима камерата ще предотврати внезапното и ужасяващо насилие сред децата, на което се нагледахме в последно време..!?

Камерите са охрана, но не са тотална превенция, или поне не са достатъчна превенция. Какво следва обаче след тях, ако те не свършат работата на хората, а те няма как да я свършат, след това дронове ли ще пускаме над училищните дворове…!?

Опасенията на родители и учители са, че всъщност целта е да се похарчат едни пари, отново, за едни „неща“ – отново…! Камерите са нужни, но вниманието трябва да се фокусира не върху техническото обезпечаване, само, на констатирането на проблема, а  – върху самия проблем. Насилието сред децата е факт. То идва от всички посоки и се мултиплицира до застрашаващи размери. Вниманието трябва да се насочи към възпитанието, което се извършва от хората, от обществото ни като цяло, а не от машините.

Все пак има достатъчно неща, които трябва да се свършат и от хората, защото машината не може напълно да замени човека в някои дейности!  Целта е да се обърне внимание на поведението на децата ни, те да се насочат към това, да мислят повече преди да извършат нещо, а не просто да дебнем и децата, а и учителите, със записващи камери, сякаш са участници в „Big Brother“…!!!

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Източник: teacher.bg