Ученици

Камелия Станоева е студент на годината

Камелия Станоева от Медицински университет – София бе обявена за “Студент на годината” в едноименния конкурс, организиран от Националното представителство на студентските съвети (НПСС) и преминал под патронажа на проф. Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката.

Изданието бе пето поред, припомня пресцентърът на МОМН.

На тържествената церемония в Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” министър Игнатов изрази възхищението си от организацията на събитието, което по думите му всяка година става все по-добро.

Според него студентите са “една огромна критична маса от хора, която споделя това, което наричаме европейски ценности и за тях най-важното е човешкият индивид да се развива, да проявява своите таланти”.

Министърът подчерта, че благодарение на това, че в България има толкова прекрасни, активни и образовани млади хора с много големи мечти, ние имаме един прекрасен днешен ден.

“Младите хора са не само “бъдещето на България”, те са нашето настояще, защото мотивирайки себе си, те мотивират и нас”, каза в заключение той.

Голямата награда “Студент на годината 2011” бе присъдена на Камелия Руменова Станоева, студентка 6 курс в Медицински университет – София, специалност медицина.

Отличието й бе връчено от министър Сергей Игнатов. Албина Миткова Гълъбова от Софийския университет “Св. Климент Охридски” също получи награда в категория “Педагогически науки” и бе поздравена лично от министър Игнатов.

Годишни академични награди бяха раздадени в още 11 категории, разделени в три сфери.

Категория “Педагогически науки“: Албина Гълъбова от (СУ “Св. Климент Охридски”)

Категория “Хуманитарни науки”: Таня Пеева (ПУ “Паисий Хилендарски”)

Категория “Социални, стопански и правни науки”: Емилия Шехтова (Висше училище по застраховане и финанси)

Категория “Природни науки, математика и информатика”: Сунай Ибрямов (СУ “Св. Климент Охридски”)

Категория “Технически науки”: Айхан Мехмед (ТУ Варна)

Категория “Аграрни науки и ветеринарна медицина”: Яница Тодорова (Лесотехнически университет София)

Категория “Здравеопазване и спорт“: Любомира Боянова (МУ София) и Калина Стефанова (Национална спортна академия “Васил Левски”)

Категория “Изкуства”: Богомил Калинов (НБУ)

Категория “Сигурност и отбрана”: Георги Мичев (НБУ)

Категория “Най – добър чуждестранен студент”: Буй Хъу Хау (Химикотехнологичен и металургичен университет)

Категория “Студент, спортист на годината”: Пламена Димова (Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”)